“Samen doeltreffender zijn”

Publiek-private samenwerking om de ambitieuze doelstellingen van het Gewest te bereiken

De Alliantie RENOLUTION is een platform voor samenwerking en overleg dat van essentieel belang is om de uitdaging van energierenovatie aan te gaan. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt voor dat de verschillende besturen en actoren uit de privé- en verenigingssector zich bij deze dynamiek aansluiten om samen de oplossingen uit te werken om de doelstellingen van de Renovatiestrategie te bereiken.

Drie keer meer energierenovaties

De actoren van de Alliantie zullen samenwerken om het betrokkenen voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen die in het verschiet liggen, met als doel het aantal uitgevoerde energierenovaties te verdrievoudigen.

Een vereenvoudigde begeleiding

De Alliantie RENOLUTION bereidt de uitwerking en uitvoering voor van eenvoudigere en snellere steunmaatregelen voor particulieren, bedrijven, organisaties in de social profit sector en overheidsinstanties met een energierenovatieproject .

Een lokale verankering en een circulaire visie

Als hoeder van de leefomgeving en de eigenheid van het Brusselse erfgoed heeft de Alliantie RENOLUTION ook de opdracht om de Renovatiestrategie te verankeren in een circulaire benadering, om de ontwikkeling van lokale industrieën en werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te moedigen.

Concrete acties

De Alliantie zal worden georganiseerd in verschillende workshops die de verschillende thema's weerspiegelen. Een strategisch comité, onder leiding van de bevoegde ministers, zal de coördinatie en de uitvoering mogelijk maken van de verschillende acties die uit de Alliantie RENOLUTION zullen voortvloeien.

De leden van de Alliantie RENOLUTION

Afbeelding
Bruxelles Environnement

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als openbare dienst heeft Leefmilieu Brussel als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval en lawaai. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan, ondersteunt milieu educatie, werkt aan informatie- en bewustmakingsprojecten en ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het regionale Lucht-Klimaat-Energie plan. Al deze missies zijn gericht op het behoud van het milieu, het ondersteunen van de bevolking van Brussel en het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Afbeelding
Equipe de chantier de l'organisation Constructiv

Constructiv Brussel

Constructiv is een paritaire organisatie die diensten verleent aan de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners in de bouwsector, wil deze organisatie ervoor zorgen dat getalenteerde mensen hun weg naar de sector vinden en zich gedurende hun hele loopbaan kunnen ontwikkelen. Dit impliceert een aantrekkelijke sociale status, de nodige vaardigheden en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.

Afbeelding
Façade de l'administration urban

Urban.brussels

Als openbare dienst ter ondersteuning van de duurzame territoriale ontwikkeling van het Gewest, voert Urban het gewestelijk beleid voor stadsplanning en roerend en onroerend cultureel erfgoed uit en beheert het operationele programma's voor stadsvernieuwing.

Wilt u meer weten over de Alliantie RENOLUTION?