Afbeelding
Photo de l'isolation d'une toiture
BernardBoccara

De RENOLUTION-premies 2022

Uw eindfactuur van de werken dateert van 2023?
Raadpleeg de premies 2023.

Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTION-premies de nieuwe naam van de fusie van de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. Er zijn in totaal 45 RENOLUTION-premies voor zowel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden. Wanneer u een renovatie uitvoert, kunt u één enkele aanvraag indienen voor alle premies waarop u recht hebt.

De informatie over de RENOLUTION-premies 2022 is van toepassing op alle aanvragen die worden ingediend in het kader van het stelsel van 2022. In de toekomst kunnen er aanpassingen gebeuren aan het systeem.

Schat het bedrag van uw RENOLUTION-premies in via IRISbox

Iedereen die met het gebouw te maken heeft, kan RENOLUTION-premies aanvragen: eigenaars-bewoners, verhuurders, huurders, beheerders van gebouwen, enz. Controleer echter de voorwaarden voor elke premie, want er zijn verschillen tussen.

  • De premies gelden enkel voor gebouwen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voorwaarden en de toegekende bedragen zijn dezelfde, ongeacht het gebied of de wijk waarin het gebouw is gelegen.
  • De premies zijn er voor alle soorten gebouwen: eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, winkels, scholen, industrieën, enz. De premieaanvraag kan betrekking hebben op een volledig gebouw of slechts op een gedeelte daarvan.
  • De premies gelden enkel voor gebouwen ouder dan 10 jaar. De datum waarmee rekening wordt gehouden, is die uit de kadastrale legger.

U mag de werken niet zelf uitvoeren. Zelfs als u een factuur opstelt, zal deze ongeldig zijn in het kader van uw premieaanvraag. Alle werken die in aanmerking komen voor een premie moeten volledig worden uitgevoerd door een professionele onderneming (of aannemer) waarmee u een ondernemingsovereenkomst heeft gesloten en die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), btw-plichtig is en beschikt over een gereglementeerde toegang tot het beroep, overeenkomstig met het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid om zelfstandig activiteiten uit te oefenen in de bouwsector, de elektrotechnische sector en de sector van de algemene aannemingswerken.

Alle aanvragen voor de premies moeten worden ingediend na de uitvoering van de werkzaamheden, maximum 12 maanden na de datum van de eindfactuur. Indien u voor uw renovatieproject een beroep hebt gedaan op verschillende ondernemingen, kunt u de premieaanvragen afzonderlijk indienen, afhankelijk van de afgifte van de eindfactuur van elke onderneming. De periode van 12 maanden blijft geldig. U kunt de premie niet tweemaal voor hetzelfde werk aanvragen voordat een periode van 10 jaar is verstreken.

Alle premieaanvragen moeten worden ingediend via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U kunt het bedrag van uw premies schatten met de simulator van het elektronische loket IRISbox.

De bedragen variëren naar gelang van het inkomen, de samenstelling van het huishouden en het soort organisatie dat de aanvraag indient. Bekijk tot welke categorie u behoort.

Het kadastraal inkomen wordt opnieuw gewaardeerd wanneer de verbouwingen resulteren in veranderingen aan de woonoppervlakte en/of de buitenste schil van het gebouw (bv. toevoeging van een veranda of verbouwing van een zolder tot bewoonbare ruimte); of wanneer er sprake is van een significante verbetering van het comfort van het onroerend goed (bv. installatie van een badkamer of centrale verwarming). Overeenkomstig omzendbrief nr. 3/2010 geven werken die zich beperken tot energiebesparende investeringen geen aanleiding tot een herwaardering van het kadastraal inkomen.

De Administratie die verantwoordelijk is voor de RENOLUTION-premies geeft geen informatie door aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën), het is aan de belastingplichtige om spontaan aangifte te doen. In het geval van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is het de taak van de gemeente om de FOD Financiën op de hoogte te brengen.

Premie A : Diensten en studies

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
A1 Energieaudit Alle € / gebouw 400 € per eengezinswoning of 3.000 € par gebouw (appartementsgebouw of niet-residentieel gebouw)
A2 Akoestische studie Residentiële % toegekend bedrag

2

A3 Ontwerpstudie bouwmaterialen (TOTEM) Residentiële € / huisvesting 200 € per wooneenheid
A4 Opvolging architect en ingenieur Residentiële % toegekend bedrag architect : 8
stabiliteitsingenieur 2
gevelstudie: 2


Premie B : Werfvoorbereding

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
B1 Bescherming en stellingen Residentiële € / m² 20 30 40


Premie C : Ruwbouw en waterbeheer

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
C1 Draagstructuren Residentiële % in aanmerking 30 50 70
C2 Riolering Residentiële € / m riolen : 25 45 70
inspectieput :  80 130 210
€ / pièce kolk : 25 45 70
afkoppelingsput: 165 275 440
C3 Regenwaterrecuperatie Residentiële € / huisvesting 500 750 1.100
C4 Afbraak ter verbetering van bodeminfiltratie Residentiële € / m² 60 75 90


Premie D : Gezondheid

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
D1 Vochtprobleem Residentiële % in aanmerking 30 50 80
D2 Schimmels en ongedierte Residentiële % in aanmerking 30 50 80


Premie E : Dak

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
E1 Dakstructuur Residentiële % in aanmerking 30 40 50
E2 Dakbedekking en waterdichting Residentiële € / m² 60 70 80
E3 Thermische dakisolatie Alle € / m² 35 45 55
E4 Dakaccessoires Residentiële % in aanmerking 30 40 50
E5 Groendak en waterbuffering Residentiële € / m² 20 30 40


Premie F : Gevels

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
F1 Thermische gevelisolatie Alle € / m² van binnenuit : 35 40 45
van buitenaf: 50 70 90
via de spouwmuur : 20 25 30
F2 Bekleding Residentiële € / m² 40 45 50
F3 Bepleistering Residentiële € / m² 40 45 50
F4 Verfraaiing voorgevel Residentiële € / m² 50 50 50
F5 Verfraaiing achter- en zijgevel Residentiële € / m² 20 30 40
F6 Akoestische muurisolatie Residentiële € / m² 30 60 90

 

Premie G : Buitenschrijnwerk

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
G1 Plaatsing en vervanging van deuren en ramen Alle € / m². van hout : 100 120 140
PVC of metaal : 40 50 55
G2 Herstelling en aanpassing van ramen Alle € / m² 130 220 260
G3 Herstelling van deuren Residentiële € / m² 90 150 180


Premie H : Vloeren

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
H1 Thermische vloerisolatie Alle € / m² 35 40 45
H2 Akoestische vloer- en plafondisolatie Residentiële € / m² 30 60 90


Premie I : Binnenafwerking

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I1 Trappen Residentiële € / stap 30 50 80
I2 fietsenstalling Residentiële € / per fietsplaats 80 €  (max 2 plaastsen / accommodatie)
I3 Brandveiligheid Collectieve woning % in aanmerking 20
I4 Gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit Residentiële 7.500 € per woning voor eigen werk en
7.500 € per gebouw voor werken in de bijgebouwen


Premie J : Verwarming

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
J1 Verwarmings- ketel ≤ 100 kW (individueel of collectief) Alle € / installatie tot 40 kW : 700 800 1.200
€ / kW vanaf 40 kW à 100 kW : 5 5 5
J2 Verwarmings- ketel > 100 kW (collectief) Collectieve woning % in aanmerking 25 27,5 30
J3 Tubering collectieve schoorsteen Collectieve woning % in aanmerking 30 35 40
J4 Verwarming met warmtepomp Alle € / huisvesting Residentiële : 4.250 4.500 4.750
% in aanmerking niet Residentiële : 25
J5 Lagetemperatuur- radiatoren Residentiële € / stuk 75 125 200
J6 Temperatuur- regeling Alle € / stuk thermostatische kranen : 15 25 40
thermostaat :  40 70 100
J7 Gasboiler Residentiële € / installatie 500 550 600
J8 Zonneboiler Alle € / huisvesting 2.500 3.000 3.500
J9 Warmtepomp- boiler Residentiële € / huisvesting 1.400 1.500 1.600


Premie K : Sanitaire voorzieningen

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
K1 Uitrusting en installatie Alle € / apparaat 200 340 540


Premie L : Electriciteit en gas

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
L1 Conformiteit elektrische installatie Residentiële % in aanmerking 30 50 70
L2 Conformiteit gasinstallatie Residentiële % in aanmerking 30 50 70


Premie M : Gecontroleerde mechanische ventilatie

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
M1 Ventilatiesysteem C Residentiële € / huisvesting 1.550 1.950 2.230
M2 Ventilatiesysteem D Alle € / huisvesting Residentiële : 3.000 3.750 4.300
% in aanmerking niet Residentiële:  25 25 25
Te volgen stappen:
  1. Schat het bedrag van uw RENOLUTION-premies in via IRISbox
  2. Neem kennis van de voorwaarden. U vindt die op de specifieke pagina’s van de RENOLUTION-premies.
  3. Vul de nodige formuilieren in.
  4. Dien uw aanvraag in via IRISbox. Hoe? 
Advies

Voor particulieren (inclusief administratieve hulp)

1810 | +32 (0)2 219 40 60

www.homegrade.brussels/contact

www.homegrade.brussels

Loket : Queteletplein 7 – 1210 Brussel (openingstijden beschikbaar op de website Homegrade)

Voor professionals

0800 85 775

facilitator@leefmilieu.brussels

www.leefmilieu.brussels

 

Toegang Internet, printer, scanner, identiteitskaartlezer...

Caban

Formulieren

Vind de nodige formulieren terug op de specifieke pagina’s. Of in deze overzichtstabel.

Deze RENOLUTION-premies worden u aangeboden door