De RENOLAB-winnaars: 10 (zeer) inspirerende projecten

Particulier, Professioneel

De eerste tien laureaten van de RENOLAB-projectoproep krijgen dankzij hun vrijwillig initiatief aanzienlijke technische en financiële steun. Hebt u ook een project of wil u innovatieve oplossingen testen voor de duurzame en circulaire renovatie van gebouwen in Brussel? Stel u dan nu kandidaat!

RENOLAB, katalysator voor innovatie

Hoe kunnen we de duurzame en circulaire renovatie van de Brusselse gebouwen versnellen? De eerste lichting van de RENOLAB-projectoproep houdt zich aan haar beloften. Met een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro kunnen de winnaars oplossingen testen of activeren die de obstakels voor renovatie wegnemen door innovatie (RENOLAB.ID) of het goede voorbeeld geven (RENOLAB.B), en dat kan gaan van het circulair en duurzaam ontwerp van gebouwen tot de opvolging van werven. 

Renovatie anders aanpakken

Renovatiedynamieken op wijkniveau testen, de praktijkgerichtheid verbeteren in renovatieprojecten van collectieve gebouwen, een methodologie delen om de obstakels voor renovatie bij kansarmen weg te werken, dat zijn de drie gote lijnen die de eerste winnaars van RENOLAB.ID zullen onderzoeken op organisatorisch vlak. Voor RENOLAB.B heeft het selectiecomité verschillende renovatieprojecten met een sterk voorbeeldkarakter uitgekozen: van een gezinswoning tot de uitbreiding van een sociaal wooncomplex bijvoorbeeld, over een tertiair gebouw of de aanpassing van een groot industrieterrein tot een school met behoud van de bestaande gebouwen.

Technische en financiële ondersteuning

Afhankelijk van hun voortgangsfase genieten de winnende RENOLAB.B projecten van financiële steun, forfaitair in de ontwerpfase of per vierkante meter in de uitvoeringsfase, maar ook van technische expertise, netwerkmogelijkheden en een mooie visibiliteit: een buitenkans voor deze voorbeeldprojecten, die allemaal genoten van verplichte begeleiding om hun aanvraag in te dienen. Voor de winnaars van RENOLAB.ID daarentegen is er geen technische ondersteuning of verplichte begeleiding. Zij krijgen financiële en administratieve ondersteuning en interessante netwerkmogelijkheden. 

Stel u nu kandidaat

Hebt u een innovatief idee of een voorbeeldig duurzaam en circulair renovatieproject? Tijdens een infosessie op 22 november in de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel, op de site van Tour & Taxis, kan u al uw vragen stellen om uw dossier goed voor te bereiden. 

Updated date: 21/11/2022