De voordelige RENTEVOETEN VAN HET ECORENO-KREDIET

Particulier

Bent u een (toekomstige) eigenaar of huurder van een woning in Brussel? Als u wilt renoveren, doe dan een beroep op het Woningfonds. In het kader van de Renolution-strategie ontwikkelde het Woningfonds het ECORENO-krediet: een financieringsoplossing tegen gunstige voorwaarden. Wat voor werken u ook wilt uitvoeren.

De financiering van woonprojecten is nooit evident. Het Woningfonds helpt u om uw project te realiseren, met respect voor uw budget. Hoe dan wel? Door u steun te verlenen in elke fase van uw project en met een nieuwe financiële hefboom: het ECORENO-krediet. Neem contact op met Homegrade of met het Netwerk Wonen om gebruik te maken van deze gratis algemene hulp.

 

Wat is het ECORENO-krediet precies?

Een echte financieringsoplossing voor de werkzaamheden aan uw Brusselse woning. Ze maakt deel uit van Renolution, de algemene renovatiestrategie voor Brusselse gebouwen! Afhankelijk van de analyse van uw dossier door het Woningfonds is het ECORENO-krediet een van deze financieringsvormen:

  • een hypothecaire lening;
  • een consumentenkrediet.

 

Voor welke soorten werkzaamheden?

U kunt het ECORENO-krediet krijgen voor:

  • werken gericht op energiebesparing en op het gebied van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.
  • aanpassingswerken die de zelfstandigheid van de bewoners bevorderen.

 

Wie kan van een ECORENO-krediet genieten?

Deze financieringssteun is bestemd voor eigenaars-bewoners en huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er zijn enkele voorwaarden:

  1. Het vastgoed moet in een van de 19 Brusselse gemeenten liggen.
  2. U moet vast in België verblijven.
  3. Uw belastbaar inkomen, zoals vermeld op uw laatste aanslagbiljet, mag niet hoger zijn dan een bepaald maximumbedrag dat berekend wordt op basis van uw gezinssituatie (alleenstaande, eenoudergezin, gezin) en het aantal personen dat u ten laste hebt.

 

Welke rentevoet geldt voor u?

De rentevoet hangt af van uw inkomen. Doe de online simulatie om snel te weten welke rente u geniet! Via de website van het Woningfonds krijgt u een eerste inschatting van uw rentevoet en uw kredietaflossing.

 

Meer weten?

Bezoek de website van het Woningfonds om de maximumbedragen en meer te ontdekken.

 

Contact

Stel al uw vragen aan het Woningfonds
infolening@fonds.brussels
02 504 32 11 (maandag tot vrijdag: 8u30 tot 12u en 12u45 tot 16u)

Updated date: 27/02/2023