Een voordeligere belastingaftrek

Particulier

Goed nieuws! Vanaf 1 april 2023 verandert de belastingaftrek in het voordeel van toekomstige huiseigenaren. Toegang tot onroerend goed aanmoedigen en renovatie stimuleren zijn de twee belangrijkste motieven voor deze hervorming. Ze wordt doorgevoerd in het kader van RENOLUTION, de globale renovatiestrategie voor Brusselse gebouwen.

Bij de aankoop van een woning betaalt de nieuwe eigenaar of eigenares een taks: de registratierechten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen ze 12,5%. Onder bepaalde voorwaarden geldt een belastingvermindering. Kunt u van dit belastingvoordeel genieten? Ja, als u onder meer een eerste koper bent en uw vastgoed minstens 5 jaar uw hoofdverblijfplaats is. Op 1 april 2023 veranderen bepaalde gegevens en voorwaarden van de belastingaftrek. Wat houdt de hervorming in?

1. Een hoger aftrekbaar bedrag

Terwijl de koper tot nu toe geen registratierechten betaalde op de eerste 175.000 euro van de aankoopprijs van de woning, geldt de tegemoetkoming vandaag tot 200.000 euro. Een voorbeeld? Voor een pand van 250.000 euro geldt de vrijstelling van registratierechten nu op de eerste 200.000 euro, waardoor u op 25.000 euro minder registratierechten betaalt. U moet de 12,5% nog maar op 50.000 euro betalen, dat betekent 6.250 euro aan registratierechten. Voor bouwgronden lag de grens op 87.500 euro. Die is nu verhoogd naar 100.000 euro.

2. Een aanvullende belastingvermindering

Bij een ingrijpende energetische renovatie van de woning is er een verhoging van de belastingaftrek. Daarvoor moet de EPB van de woning met minstens twee EPB-klassen omhoog springen (bijvoorbeeld van E naar C). Om de eigenaar of eigenares de tijd te geven voor de uitvoering van de werkzaamheden, wordt de termijn voor het betrekken van de aangekochte woning verlengd tot 5 jaar. Maar hoeveel bedraagt de extra aftrek? Het aftrekbaar bedrag stijgt met 25.000 voor elke stap omhoog in de energieklasse. Voor een woning die bijvoorbeeld 4 energieklassen ‘springt’ zou u genieten van een fiscale aftrek op 100.000 euro, dat is een belastingvoordeel van 12.500 euro.

3. Hogere plafonds

Het plafond van 500.000 euro van de aankoopprijs waarboven een huis niet meer in aanmerking kwam voor een fiscaal voordeel, stijgt naar 600.000 euro. Voor bouwgronden stijgt het plafond van 250.000 euro naar 300.000 euro.

4. Een pro-rata terugbetaling in geval van niet-naleving

De woning moet vijf jaar als hoofdverblijfplaats in gebruik zijn. Dat is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de volledige belastingaftrek. Tot hiertoe werd een integrale terugbetaling gevraagd als er niet aan die voorwaarde voldaan werd. Vanaf nu wordt de terugbetaling geproratiseerd volgens de niet verstreken jaren.

Meer weten

Lees meer in detail over de hervorming van de registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en raadpleeg een uitvoerige FAQ.

Updated date: 04/04/2023