Hoeveel bedraagt uw RENOLUTION-premie?

Particulier, Professioneel

Via het IRISbox-platform krijgt u snel een schatting van het bedrag van uw RENOLUTION-premie. Deze simulatietool is sinds mei 2022 beschikbaar om u te helpen uw eventuele renovatie- of energiebesparende werken te plannen.

Er zijn 45 RENOLUTION-premies. De voorgaande Energiepremie en Premies voor woningrenovatie en voor gevelverfraaiing vallen nu allemaal onder deze ene nieuwe noemer. Of u nu interesse hebt in een of meerdere van deze werken, doe de simulatie en krijg een inschatting van het bedrag waarop u recht hebt. Ga eerst na of u aan deze twee voorwaarden voldoet:

  • Uw gebouw is meer dan 10 jaar oud.
  • Uw werken zullen door professionele bedrijven uitgevoerd worden.

 

Wie kan de simulatie doen?

Iedereen die verbonden is aan een gebouw in Brussel, zowel particulieren als professionelen: eigenaars, verhuurders, huurders, syndici of gebouwbeheerders.

 

Zo doet u de simulatie stap voor stap

  1. Ga naar het IRISbox-platform.
  2. Klik op de button “RENOLUTION-premie” en dan op “Het bedrag van mijn premie inschatten”.
  3. Vul de vragenlijst in om uw profiel en dat van uw eigendom te bepalen.
  4. Duid vervolgens aan wat u graag wilt laten uitvoeren (energieaudit, isolatie, verandering van kozijnen, verwarmingsketel, enz.) en geef de nodige informatie voor de berekening.
  5. Nog een laatste klik en u krijgt de gewenste inschatting. Het premiebedrag varieert naargelang uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en het type organisatie dat de premie aanvraagt.

 

Een indicatief bedrag

Het bedrag dat u aan het eind van uw ingave krijgt, is indicatief. Het is een inschatting en geen bevestiging en verbindt de bevoegde administratie nergens toe (Urban of Leefmilieu Brussel). Om een definitief bedrag te verkrijgen, moet u een officiële en volledige premieaanvraag indienen. Wilt u dat nadien ook doen? Bereid uw aanvraag al voor op basis van uw simulatie door eenvoudigweg te klikken op “Een aanvraag indienen”. Handig toch!

 

Meer informatie

Schat van het bedrag van uw premie in via IRISbox. 
Vind het antwoord op uw vragen over de RENOLUTION-premies. 

Updated date: 25/10/2022