Nieuwe versie van het EPB-certificaat: wat moet u weten?

Particulier, Professioneel

Update van het EPB-certificaat! Sinds 1 maart 2023 is er een verbeterde versie van kracht van dit document dat de energieprestatie van een woning aangeeft. Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden?

Overzicht van de doelstellingen van het EPB-certificaat

Het EPB-certificaat, dat verplicht is voor verkoop of verhuur, heeft twee functies: het maakt het mogelijk de energieprestaties van woningen te vergelijken door ze te classificeren, en het stelt een compleet renovatiescenario voor. Dat wordt opgesteld na een plaatsbezoek door een erkende verslaggever of -geefster en is gebaseerd op een theoretisch, zogenaamd “gestandaardiseerd” verbruik. Waarom de evaluatie niet gebaseerd is op reële waarden? Omdat die waarden afhangen van de bewoners en de manier waarop zij de woning gebruiken. Ze laten dus geen objectieve vergelijking toe.

Een echt hulpmiddel om uw huis te renoveren

Wilt u de energierenovatie van uw woning plannen? Het nieuwe EPB-certificaat biedt u een volledig renovatiescenario met alle aanbevelingen van uw EPB-verslaggever of -geefster. Terwijl de oude versie alleen een simulatie gaf van de energiewinst van de eerste drie aanbevolen werken, biedt het nieuwe EPB-certificaat u zowel een volledig renovatieplan als de uiteindelijke energieklasse van uw gerenoveerd vastgoed.

Relevante informatie voor professionals

Voor aannemers, architecten en bouwheren worden de U-waarden (de isolatieprestaties van materialen) vermeld bij elke renovatieaanbeveling. Ze geven een idee van de mogelijke energiewinst die u kunt behalen.

Duidelijker en beter leesbaar

Naast het nieuwe renovatiescenario en de toevoeging van U-waarden zijn er nog enkele verbeteringen, bijvoorbeeld:

  • De teksten werden herwerkt zodat ze begrijpelijker zijn.
  • Het primair energieverbruik van de woning wordt nu weergegeven.
  • Het coderingsrapport is duidelijker.

Er bestaat een RENOLUTION-premie - EPB-certificaat. Hebt u er recht op?

Er wordt 150 euro per wooneenheid toegekend aan eigenaars met een laag inkomen, dat zijn aanvragers in categorie III. Er gelden enkele voorwaarden:

  • De eigenaren moeten de wooneenheid zelf bewonen.
  • De eengezinswoning of het appartement moet zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden.
  • Het pand moet minstens 10 jaar voor de premieaanvraag gebouwd zijn. Let op: als er voor de werkzaamheden een bouwvergunning nodig is, kan er geen premie toegekend worden voor een nieuwe wooneenheid, ook al is het hoofdgebouw meer dan 10 jaar oud.

Meer weten

Informeer u over het EPB-certificaat en de RENOLUTION-premie EPB-certificaat. Hebt u moeite om het resultaat van uw EPB-certificaat te begrijpen? Raadpleeg dan dit document met uitleg.

Updated date: 29/08/2023