RENOLUTION-premies: focus op daken en warmtepompen

Particulier, Professioneel

RENOLUTION-premies : focus op daken en warmtepompen in 2023

In 2023 worden de RENOLUTION-premies gehandhaafd en zelfs versterkt. Het budget voor de nieuwe premieregeling wordt in 2023 met 10 miljoen euro verhoogd. Sommige premies worden versterkt, andere worden afgeschaft ten gunste van nieuwe premies. De inkomenscategorieën worden ook aangepast aan de stijging van de consumentenprijsindex.

Daken

Meer dan de helft van de Brusselse uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van het energieverbruik van gebouwen. De gebouwen in Brussel, waarvan de meeste vóór de jaren zestig zijn gebouwd, behoren tot de meest energie-intensieve in Europa. Momenteel is een derde van de Brusselse gebouwen helemaal niet geïsoleerd. Bij de isolatie ligt de prioriteit meestal bij het dak, want via het dak ontsnapt de meeste warmte. Om de thermische isolatie verder aan te moedigen, wordt het bedrag van de premie "Thermische dakisolatie (E3)" in categorie II verhoogd van 45 tot 55 €/m², en in categorie III van 55 tot 75 €/m².

Bovendien wil het gewest het gebruik van ambitieuzere groene daken aanmoedigen. Het bedrag van de premie "Groendak en waterbuffering (E5)" varieert naar gelang van het soort groendak. Een waterhoudend dak krijgt in 2023 steun voor 5-10-15 euro/m², een extensief dak voor 10-15-20 euro/m², een semi-intensief dak voor 20-30-40 euro/m² en een intensief dak voor 30-40-50 euro/m².

Afschaffing van steun voor fossiele energie

Om de installatie van toestellen die warmte of warm water produceren met behulp van fossiele brandstoffen niet langer te ondersteunen en zo de energiezuinige toestellen meer kansen te geven, worden de premies voor gastoestellen in 2023 afgeschaft. Dit betreft de premies "Verwarmingsketel ≤ 100 kW (J1)", "Verwarmingsketel > 100 kW (J2)", "Tubering collectieve schoorsteen (J3)", "Gasboiler (J7)", alsmede de premie "Conformiteit gasinstallatie (L2)".

Warmtepomp en warmtenet

Voor goed geïsoleerde huizen is een warmtepomp over het algemeen een goede keuze. De afschaffing van de premies voor toestellen op fossiele brandstoffen wordt gecompenseerd door steun voor de installatie ervan. De premie voor de installatie van een lucht/water-warmtepomp wordt verhoogd tot 4.500 euro/woning in categorie I. De bedragen in de categorieën II en III worden eveneens verhoogd. Hybride warmtepompen die een lucht/water-unit en een gascondensatieketel in hetzelfde toestel integreren, komen ook in 2023 in aanmerking voor deze premie.

De premies voor de installatie van grond/water- en water/water-warmtepompen worden verhoogd, omdat deze over het algemeen duurder zijn dan lucht/water-warmtepompen. Het bedrag stijgt van 4.250 euro naar 5.800 euro per woning in categorie I. De bedragen in categorie II en III worden eveneens verhoogd.

Voor de niet-residentiële sector stijgt het interventiepercentage van 25 naar 35% van de in aanmerking komende investeringen.

Het Gewest wil ook de ontwikkeling van warmtenetten op zijn grondgebied ondersteunen. De nieuwe premie: "Verwarming: Warmtenet (J10)" zal de aansluiting van een woongebouw op een bestaand warmtenet ondersteunen. De premie bedraagt tussen 1.000 en 1.500 euro per aansluiting, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager.

Premie EPB-certificaat

Binnenkort moeten alle woningen een EPB-certificaat hebben. De nieuwe premie "Diensten en studies: EPB-certificaat (A5)" is beschikbaar voor eigenaars van categorie III die hun eigendom bewonen. De vergoeding bedraagt 150 euro per gecertificeerde woning. Gezien de minimumdrempel van 250 euro zal deze premie moeten worden gecombineerd met ten minste één andere premieaanvraag.

De wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2023. De regeling voor 2022 blijft gelden voor iedereen die in 2022 werkzaamheden heeft verricht. Het is de datum van de saldofactuur die bepaalt welke regeling van toepassing is. De premie moet binnen 12 maanden worden aangevraagd.

Ontdek alle details van de RENOLUTION-premies 2023.

Updated date: 10/01/2023