Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website renolution.brussels. 


Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties. 

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking. 
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet. 
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden. 
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter. 
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken. 
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld. 

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

Gedeeltelijk conform.

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website : 

Er is een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel. Het is de bedoeling om regelmatig herzieningen uit te voeren met de hulp van Anysurfer en de technische dienstverlener voor de ontwikkeling van deze website.

Alle op deze site gepubliceerde inhoud voldoet in essentie aan de toegankelijkheidsvereisten: elke vaststelling dat niet aan de toegankelijkheidsvereisten is voldaan, kan via de webmaster aan Leefmilieu Brussel worden gemeld.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 3 december 2019 en updated op 3 maart 2022. 

Feedback en contactgegevens


Wij horen graag uw mening over de inspanningen die we leveren om onze website toegankelijker te maken. Bezorg ons uw opmerkingen en suggesties via volgend e-mailadres: webmaster@renolution.brussels

De dienst Info-Leefmilieu

De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

Tel.: +32 (0)2 / 775.75.75
Fax: +32 (0)2 / 775.76.21
Neem contact met ons


We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.