De Alliantie RENOLUTION, opgericht in 2021, verenigt een honderdtal publieke, private en verenigingsorganisaties die betrokken zijn bij de renovatiestrategie van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als ruimte voor samenwerking en overleg, georganiseerd rond 7 thematische workshops en 4 transversale domeinen, ontwikkelt de Alliantie coherente en innovatieve oplossingen om de ambitieuze doelstellingen van de RENOLUTION-strategie te realiseren.  


Ontdek de leden van de Alliantie

 

Lanceerdag van de RENOLUTION Alliance, 9 september 2021

1. Wat is de missie van de Alliantie RENOLUTION?

Als ruimte voor co-creatie, overleg en uitwisseling, waarin de publieke, private, verenigings- en onderwijssector verenigd zijn, heeft de Alliantie als taak samenhangende en innovatieve programma’s te ontwikkelen om de duurzame en circulaire renovatie van gebouwen binnen het Gewest te versnellen en de verandering op de verwachte schaal te realiseren: drie keer meer energierenovaties per jaar! 

 

Om dit te bereiken, moet de Alliantie rekening houden met deze prioritaire thema’s: 

  1. Verhuurders en huurders ondersteunen, vooral personen met een laag inkomen.
  2. Een circulaire aanpak hanteren die de milieu-impact tot een minimum beperkt.
  3. De opleiding aanpassen, jobs creëren en lokale sectoren ontwikkelen.
  4. Het erfgoed integreren en rekening houden met de kenmerken van de Brusselse leefomgeving en gebouwen. 

2. Wat zijn de thema’s van de 7 workshops van de Alliantie RENOLUTION?

Het honderdtal ledenorganisaties van de Alliantie dragen bij aan een of meer thematische workshops om concrete oplossingen te ontwikkelen om de doelstellingen van RENOLUTION te behalen.

Workshop ‘Regelgeving’
Workshop ‘Begeleiding vraag en aanbod’
Workshop ‘Financiering’
Workshop ‘Logistiek’
Workshop ‘Stedebouw en erfgoed’
Workshop ‘Stedelijke renovatie’
Workshop ‘Opleiding en werkgelegenheid’

3. Wat zijn de 4 transversale domeinen van de Alliantie?

Naast de 7 thematische workshops zijn de leden van de Alliantie betrokken bij 4 aanvullende transversale domeinen.