De RENOLUTION-premies helpen u bij renovatie- en energiebesparingswerkzaamheden. Ze kunnen enkel worden aangevraagd voor gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wanneer u een renovatie uitvoert, kunt u één enkele aanvraag indienen voor alle premies waarop u recht hebt.

Iedereen die met het gebouw te maken heeft, kan RENOLUTION-premies aanvragen: eigenaars-bewoners, verhuurders, huurders, beheerders van gebouwen, enz. Controleer echter de voorwaarden voor elke premie, want er zijn verschillen tussen.

 

Premies die toegankelijk zijn voor alle types van aanvragers

Premies die enkel toegankelijk zijn voor de eigenaars-bewoners of verhuurders met een SVK-huurovereenkomst, SVK en mede-eigendom

Premies die enkel voor bepaalde types van aanvragers toegankelijk zijn

A1 ; A3 ; B1 ; E2 ; E3 ; E5 ; F1 ; F2 ; F3 ; G1 ; G2 ; H1 ; J4 ; J5 ; J6 ; J8 ; J9 ; J10 ; M1 ; M2.

A2 ; A4 ; C1 ; C2 ; C3 ; C4 ; D1 ; D2 ; E1 ; E4 ; F4 ; F5 ; F6 ; G3 ; H2 ; I1 ; I2 ; I4 ; L1

A5 ; I3 ; K1

  • De premies gelden enkel voor gebouwen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voorwaarden en de toegekende bedragen zijn dezelfde, ongeacht het gebied of de wijk waarin het gebouw is gelegen.
  • De premies zijn er voor alle soorten gebouwen: eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, winkels, scholen, industrieën, enz. De premieaanvraag kan betrekking hebben op een volledig gebouw of slechts op een gedeelte daarvan.
  • De premies gelden enkel voor gebouwen ouder dan 10 jaar. De datum waarmee rekening wordt gehouden, is die uit de kadastrale legger.

U mag de werken niet zelf uitvoeren. Zelfs als u een factuur opstelt, zal deze ongeldig zijn in het kader van uw premieaanvraag. Alle werken die in aanmerking komen voor een premie moeten volledig worden uitgevoerd door een professionele onderneming (of aannemer) waarmee u een ondernemingsovereenkomst heeft gesloten en die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), btw-plichtig is en beschikt over een gereglementeerde toegang tot het beroep, overeenkomstig met het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid om zelfstandig activiteiten uit te oefenen in de bouwsector, de elektrotechnische sector en de sector van de algemene aannemingswerken.

Alle aanvragen voor de premies moeten worden ingediend na de uitvoering van de werkzaamheden, maximum 12 maanden na de datum van de eindfactuur. Indien u voor uw renovatieproject een beroep hebt gedaan op verschillende ondernemingen, kunt u de premieaanvragen afzonderlijk indienen, afhankelijk van de afgifte van de eindfactuur van elke onderneming. De periode van 12 maanden blijft geldig. U kunt de premie niet tweemaal voor hetzelfde werk aanvragen voordat een periode van 10 jaar is verstreken.

De RENOLUTION-premies kunnen slechts aangevraagd worden via IRISbox, het elektronisch loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: Bij de behandeling zal er enkel rekening worden gehouden met de premies die werden aangevinkt op het aanvraagformulier. Zorg ervoor dat u alle gewenste premies hebt aangevinkt.

Om u te begeleiden bij de administratieve stappen heeft Homegrade twee infofiches opgesteld :

Het is niet mogelijk om een aanvraag af te geven bij de administratie, of via de post of e-mail te sturen.

Als u uw premieaanvraag niet in één keer kunt voltooien, kunt u met IRISbox elke fase van uw aanvraag opslaan zodat u er later naar kunt terugkeren. U hoeft dus geen nieuwe premieaanvraag in te dienen om uw dossier af te ronden.

Het is ook mogelijk om in IRISbox uw premieaanvraag te delen met iemand anders en daarbij te bepalen of deze persoon enkel de gegevens mag lezen, of ze ook mag aanpassen.

Voor appartementsgebouwen :

Alle werken die worden uitgevoerd in private delen van een gebouw (dus in de woning zelf) moeten worden aangevraagd per woning. Dus bv. voor raamkozijnen, individuele warmtepomp enz.

Alle werken voor de gemeenschappelijke delen moeten per gebouw worden aangevraagd. Het gaat dan bv. over dakisolatie, gevelisolatie, een gemeenschappelijke warmtepomp enz.

Deze premieaanvraag moet worden ingediend door de mede-eigendom. Een premieaanvraag mag niet zowel private als gemeenschappelijke werkzaamheden bevatten.

U kunt het bedrag van uw premies schatten met de simulator van het elektronische loket IRISbox.

De bedragen variëren naar gelang van het inkomen, de samenstelling van het huishouden en het soort organisatie dat de aanvraag indient. Bekijk tot welke categorie u behoort. De datum van de eindfactuur van uw werken bepaalt het jaar van de inkomenscategorie die u moet raadplegen.

Sommige premies zijn forfaitaire bedragen (bv. de premie voor sanitaire voorzieningen), terwijl andere premies een percentage zijn van het gefactureerde bedrag voor in aanmerking komende werken (bv. de premie Conformiteit elektrische installatie).

Bovendien kunt u voor sommige premies een bonus ontvangen. Als er een bonus is, vindt u dat telkens in het hoofdstuk "Wat is het bedrag van deze RENOLUTION-premie?"

Het kadastraal inkomen wordt opnieuw gewaardeerd wanneer de verbouwingen resulteren in veranderingen aan de woonoppervlakte en/of de buitenste schil van het gebouw (bv. toevoeging van een veranda of verbouwing van een zolder tot bewoonbare ruimte); of wanneer er sprake is van een significante verbetering van het comfort van het onroerend goed (bv. installatie van een badkamer of centrale verwarming). Overeenkomstig omzendbrief nr. 3/2010 geven werken die zich beperken tot energiebesparende investeringen geen aanleiding tot een herwaardering van het kadastraal inkomen.

De Administratie die verantwoordelijk is voor de RENOLUTION-premies geeft geen informatie door aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën), het is aan de belastingplichtige om spontaan aangifte te doen. In het geval van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is het de taak van de gemeente om de FOD Financiën op de hoogte te brengen.

Premie A : Diensten en studies

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
A1 Energieaudit Alle € / gebouw 400 € per eengezinswoning of 3.000 € per gebouw (appartementsgebouw of niet-residentieel gebouw)
A2 Akoestische studie Residentiële % toegekend bedrag

2

A3 Ontwerpstudie bouwmaterialen (TOTEM) Residentiële € / huisvesting 200 € per wooneenheid
A4 Opvolging architect en ingenieur Residentiële % toegekend bedrag architect : 8
stab. ingenieur :  2
gevelstudie : 2
A5 EPB Certificaat Residentiële € / huisvesting

(uitsluitend cat. III) 150 €


Premie B : Werfvoorbereiding

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
B1 Bescherming en stellingen Residentiële € / m² 20 30 40


Premie C : Ruwbouw en waterbeheer

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
C1 Draagstructuren Residentiële % in aanmerking 30 50 70
C2 Riolering Residentiële € / m riolen : 25 45 70
inspectieput :  80 130 210
€ / pièce kolk : 25 45 70
afkoppelingsput : 165 275 440
C3 Regenwaterrecuperatie Residentiële € / huisvesting 500 750 1.100
C4 Afbraak ter verbetering van bodeminfiltratie Residentiële € / m² 60 75 90


Premie D : Gezondheid

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
D1 Vochtprobleem Residentiële % in aanmerking 30 50 80
D2 Schimmels en ongedierte Residentiële % in aanmerking 30 50 80


Premie E : Dak

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
E1 Dakstructuur Residentiële % in aanmerking 30 40 50
E2 Dakbedekking en waterdichting Residentiële € / m² 60 70 80
E3 Thermische dakisolatie Alle € / m² 35 55 75
E4 Dakaccessoires Residentiële % in aanmerking 30 40 50

E5

Groendak en waterbuffering

Residentiële

€ / m²

Waterbuffering

5

10

15

Extensief dak

10

15

20

Semi-intensief dak

20

30

40

Intensief dak

30

40

50


Premie F : Gevels

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
F1 Thermische gevelisolatie Alle € / m² van binnenuit : 35 40 45
van buitenaf : 50 70 90
via de spouwmuur : 20 25 30
F2 Bekleding Residentiële € / m² 40 45 50
F3 Bepleistering Residentiële € / m² 40 45 50
F4 Verfraaiing voorgevel Residentiële € / m² 50 50 50
F5 Verfraaiing achter- en zijgevel Residentiële € / m² 20 30 40
F6 Akoestische muurisolatie Residentiële € / m² 30 60 90


Premie G : Buitenschrijnwerk

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
G1 Plaatsing en vervanging van deuren en ramen Alle € / m² hout : 100 120 140
PVC of metaal : 40 50 55
G2 Herstelling en aanpassing van ramen Alle € / m² 130 220 260
G3 Herstelling van deuren Residentiële € / m² 90 150 180


Premie H : Vloeren

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
H1 Thermische vloerisolatie Alle € / m² 35 40 45
H2 Akoestische vloer- en plafondisolatie Residentiële € / m² 30 60 90


Premie I : Binnenafwerking

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I1 Trappen Residentiële € / stap 30 50 80
I2 fietsenstalling Residentiële € / per fietsplaats 80 €  (max 2 plaastsen / accommodatie)
I3 Brandveiligheid Collectieve woning % in aanmerking 20
I4 Gehandicapte personen Residentiële 7.500 € per woning voor eigen werk en
7.500 € per gebouw voor werken in de bijgebouwen


Premie J : Verwarming

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
J4 Verwarming met warmtepomp

Residentiële

€ / huisvesting Lucht/water 4.500 4.750 5.000
Water/water of bodem/water 5.800 6.150 6.500
Niet residentiële % in aanmerking   35
J5 Lagetemperatuur- radiatoren Residentiële € / stuk 75 125 200
J6 Temperatuur- regeling Alle € / stuk thermostatische kranen : 15 25 40
thermostaat :  40 70 100
J8 Zonneboiler Alle € / huisvesting 2.500 3.000 3.500
J9 Warmtepomp- boiler Residentiële € / huisvesting 1.400 1.500 1.600
J10 Warmtenet Alle € / aansluiting 1.000 1.250 1.500


Premie K : Sanitaire voorzieningen

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
K1 Apparatuur en installatie Residentiële € / apparaat 200 340 540


Premie L : Electriciteit

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
I II III
L1 Conformiteit elektrische installatie Residentiële % in aanmerking 30 50 70


Premie M : Gecontroleerde mechanische ventilatie

  Type van gebouw Eenheid Premiebedrag per inkomenscategorie
M1 Ventilatiesysteem C Residentiële € / huisvesting 1.550 1.950 2.230
M2 Ventilatiesysteem D Alle € / huisvesting Residentiële : 3.000 3.750 4.300
% in aanmerking Niet residentiële :  25
Advies

Voor particulieren (inclusief administratieve hulp)
1810 | +32 (0)2 219 40 60
www.homegrade.brussels/contact
www.homegrade.brussels
Loket : Queteletplein 7 – 1210 Brussel 
(openingstijden beschikbaar op de website Homegrade)

Voor professionals
0800 85 775
facilitator@leefmilieu.brussels
www.leefmilieu.brussels

Toegang Internet, printer, scanner, identiteitskaartlezer...
Caban

Deze RENOLUTION Premies worden aangeboden door