Welke regels moeten nageleefd worden in geval van renovatie?

Ongeacht de bestemming van uw onroerend goed moet u, als eigenaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gewestelijke voorschriften inzake gebouwen naleven. Deze hebben betrekking op de kwaliteit en de veiligheid van gebouwen en technische installaties, de instandhouding van het erfgoed, de vermindering van het energieverbruik, enz.

Om ervoor te zorgen dat uw werkzaamheden in overeenstemming zijn met al deze verplichtingen, kunt u de hulp inroepen van een professional (architect) of een beroep doen op de begeleidingsdiensten die op het Brusselse grondgebied beschikbaar zijn.

Welke verplichtingen moet u naleven voor uw project?

U kunt genieten van gratis begeleiding om meer inzicht te krijgen in de vereisten voor uw renovatieproject