Afbeelding
à l'intérieur du bâtiment Renolution

LEDEN ALLIANTIE RENOLUTION

DE LEDEN VAN DE ALLIANTIE RENOLUTION

De renovatie van regionale gebouwen op grote schaal vereist de inzet van een groot aantal instellingen, sectoren en organisaties, openbare, particuliere, verenigings- en onderwijsinstellingen. Want de RENOLUTION heeft technische en stedenbouwkundige gevolgen, maar ook sociale, financiële en juridische gevolgen, en gevolgen op het vlak van werkgelegenheid en opleiding. Meer dan 300 mensen van een honderdtal organisaties nemen al deel aan deze fantastische regionale dynamiek om de renovatie te bevorderen! 

Organisatie van de Alliantie RENOLUTION

Onder de verantwoordelijkheid van een gewestelijke interministeriële stuurgroep en een gezamenlijk strategisch publiek-privaat comité wordt de Alliantie RENOLUTION aangestuurd door een operationele eenheid bestaande uit Leefmilieu Brussel, de gewestelijke overheidsdienst verantwoordelijk voor milieu en energie, Urban.brussels, verantwoordelijk voor stedenbouw en erfgoed, en Constructiv, de paritaire organisatie van de bouwsector. 

Afbeelding
Plan van de Alliantie NL

Zo’n 300 mensen van meer dan 100 organisaties die lid zijn van de Alliantie leveren een bijdrage aan 7 thematische workshops en 4 transversale domeinen om acties te bepalen en uit te voeren om de doelstellingen van de RENOLUTION-strategie te behalen. 


Bekijk alle thema’s van de workshops en transversale domeinen

De coördinerende organisaties van de Alliantie RENOLUTION

Bruxelles Environnement
Urban.Brussels
Constructiv