RENOLAB.ID

Waarvoor staat RENOLAB.ID?

RENOLAB.ID steunt ideeën en projecten die bijdragen tot het wegnemen van obstakels voor duurzaam en circulair renoveren van Brusselse gebouwen en geeft ze zichtbaarheid op het niveau van het Gewest. De ondersteunde pilootprojecten dragen bij aan de uitvoering van de RENOLUTION-strategie en hebben het potentieel om op grotere schaal te worden toegepast. Hun doel is de renovatiewerken betaalbaarder en toegankelijker te maken om zo een innovatieve oplossing en een toereikend antwoord te bieden op de energie-uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2030-2050 zal worden geconfronteerd.

RENOLAB.ID, voor wie, voor welke projecten?

De steun is gericht op elke zelfstandige of structuur (van klein tot groot) met een idee of project dat de doelstelling van RENOLAB.ID weerspiegelt: zelfstandigen, gemeenten, verenigingen, kmo’s, micro-ondernemingen, aannemers, opleidingscentra enz.

Het project mag al in uitvoering zijn of zich nog in de conceptfase bevinden. De mogelijkheden zijn uitgebreid, zonder limieten qua schaal of ambitie. Het voorgestelde concept of project onderzoekt realiteiten zoals comfort, behoud en verbetering van de architecturale en/of erfgoedwaarde van het pand, gezondheid, financiering van de werkzaamheden of beperking van de energiekosten. Elk experiment om te testen of te verbeteren komt in aanmerking, in een groot aantal domeinen. Bijvoorbeeld:

 • de stappen of hulpmiddelen bij de begeleiding,
 • de financiële steunmaatregelen,
 • gegroepeerde renovatie,
 • de ontwikkeling van nieuwe technologieën,
 • de organisatorische processen enz.

Om vanaf 2022 in aanmerking te komen voor de RENOLAB.ID-projectoproep moet een project de volgende aspecten en doelstellingen aantonen: 

 • het innovatieve karakter van het project,
 • de manier waarop het project bijdraagt aan het wegnemen van een of meer obstakels voor duurzame renovatie,
 • het potentieel voor een bredere toepassing van het project,
 • de technische en financiële haalbaarheid van het project.

Alleen projecten die aan bovengenoemde doelstellingen voldoen, kunnen in aanmerking komen voor financiële steun, die door Leefmilieu Brussel zal worden beoordeeld. 

Agenda

Een online-infosessie over de voorwaarden en regels om projecten in te dienen is gepland op dinsdag 31 mei van 17u tot 18u30 uur.
Ik wil me inschrijven

Een tweede infosessie, samen met RENOLAB.B, vindt plaats bij Leefmilieu Brussel, op dinsdag 21 juni van 17 tot 19u. Welkom vanaf 16u30, na de infosessie wordt er een walking dinner aangeboden.
Ik wil me inschrijven

Procedure

De langverwachte editie 2022 van RENOLAB.ID is van start gegaan. Eén jury is gepland voor eind september 2022 en één voor eind maart 2023. U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. Als u wilt deelnemen aan de selectiecomité van september 2022, dan moet u twee deadlines in acht nemen:

 • Uiterste datum voor het indienen van blijken van belangstelling: 12 juni om middernacht
 • Uiterste datum voor de indiening van de kandidatuurdossiers: 22 augustus om middernacht

Als u een van deze deadlines mist, dan wordt uw kandidatuur behandeld in maart 2023. Een jaarlijks budget van 3 miljoen euro is voorzien.

U kunt hieronder het volgende downloaden:

Het formulier voor de blijk van belangstelling en het sollicitatiedossier moeten per e-mail worden toegezonden aan het volgende adres: renolab.id@leefmilieu.brussels.