Afbeelding
Bernard Boccara

RENOLAB.ID

RENOLAB.ID

Waarvoor staat RENOLAB.ID?

RENOLAB.ID steunt ideeën en projecten die bijdragen tot het wegnemen van obstakels voor duurzaam en circulair renoveren van Brusselse gebouwen en geeft ze zichtbaarheid op het niveau van het Gewest. De ondersteunde pilootprojecten dragen bij aan de uitvoering van de RENOLUTION-strategie en hebben het potentieel om op grotere schaal te worden toegepast. Hun doel is de renovatiewerken betaalbaarder en toegankelijker te maken om zo een innovatieve oplossing en een toereikend antwoord te bieden op de energie-uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2030-2050 zal worden geconfronteerd.

RENOLAB.ID, voor wie, voor welke projecten?

De steun is gericht op elke zelfstandige of structuur (van klein tot groot) met een idee of project dat de doelstelling van RENOLAB.ID weerspiegelt: zelfstandigen, gemeenten, verenigingen, kmo’s, micro-ondernemingen, aannemers, opleidingscentra enz.

Het project mag al in uitvoering zijn of zich nog in de conceptfase bevinden. De mogelijkheden zijn uitgebreid, zonder limieten qua schaal of ambitie. Het voorgestelde concept of project onderzoekt realiteiten zoals comfort, behoud en verbetering van de architecturale en/of erfgoedwaarde van het pand, gezondheid, financiering van de werkzaamheden of beperking van de energiekosten. Elk experiment om te testen of te verbeteren komt in aanmerking, in een groot aantal domeinen. Bijvoorbeeld:

 • de stappen of hulpmiddelen bij de begeleiding,
 • de financiële steunmaatregelen,
 • gegroepeerde renovatie,
 • de ontwikkeling van nieuwe technologieën,
 • de organisatorische processen enz.

Om in aanmerking te komen voor de RENOLAB.ID-projectoproep moet een project de volgende aspecten en doelstellingen aantonen: 

 • het innovatieve karakter van het project,
 • de manier waarop het project bijdraagt aan het wegnemen van een of meer obstakels voor duurzame renovatie,
 • het potentieel voor een bredere toepassing van het project,
 • de technische en financiële haalbaarheid van het project.

Alleen projecten die aan bovengenoemde doelstellingen voldoen, kunnen in aanmerking komen voor financiële steun, die door Leefmilieu Brussel zal worden beoordeeld. 

Agenda

De jury van 2024 vindt plaats in september (datum nog te bevestigen).

De data voor de verschillende stappen zullen binnenkort beschikbaar zijn op deze pagina.

Dit zijn de 2 stappen om zich kandidaat te stellen:

 • Bezorg het formulier met uw blijk van belangstelling, per e-mail naar RENOLAB.ID@leefmilieu.brussels (deadline voor inzendingen gepland voor eind april/mei, nog te bevestigen)
 • Verzend vervolgens uw kandidatuur naar hetzelfde mailadres (deadline voor inzendingen gepland voor begin september, nog te bevestigen)

Ontdek de RENOLAB laureaten