RENOLAB.B

Wat is RENOLAB.B?

RENOLAB.B ondersteunt het ontwerp en/of de uitvoering van duurzame en circulaire renovatieprojecten van het Brussels onroerend erfgoed. Het kan daarbij zowel gaan om tertiaire als residentiële gebouwen, van alle types en voor alle doeleinden. De thema's die erin aan bod komen, hebben betrekking op alle criteria van duurzaamheid en circulariteit bij renovatie.

Wat RENOLAB.B voorstelt:

 1. Financiële steun verlenen, renovatieprojecten begeleiden en bevorderen vanaf het ontwerp tot de uitvoering.
 2. Innovatie ondersteunen.
 3. Tools voor circulair en duurzaam ontwerp testen.
 4. De actoren van de sector samenbrengen.

RENOLAB.B, voor wie en voor welke projecten?

RENOLAB.B richt zich tot ontwerpers, bouwbedrijven en alle soorten bouwheren (particulieren, overheidsinstanties, parastatalen, vzw’s, bedrijven, promotoren enz.).

Om in aanmerking te komen, moet een project:

 • Gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betrekking hebben op de exemplarische renovatie van een gebouw en de eventuele uitbreidingen ervan, ongeacht het type en het gebruik van het gebouw.
 • De werkzaamheden mogen nog niet begonnen zijn op de datum van het selectiecomité.

De enige uitsluiting: sloopwerkzaamheden gevolgd door wederopbouw komen niet in aanmerking omdat RENOLAB.B gericht is op renovatieprojecten.

Indienen van een dossier: drie verschillende categorieën

 1. ONTWERP: de subsidie is gericht op exemplarische circulaire en duurzame ontwerpen om niet-sloop te stimuleren en innovatie bij renovatieprojecten te ondersteunen.
 2. UITVOERING voor bouwheren: de financiering is bedoeld ter ondersteuning van investeringen in werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van circulaire en duurzame ontwerpkeuzes.
 3. UITVOERING voor bouwbedrijven: de subsidie stimuleert veranderingen in de praktijken van bouwbedrijven op bouwplaatsen om de overgang naar een circulaire economie voor professionals in de bouwsector te stimuleren.

Verplichte stap: begeleiding

Alvorens een kandidatuurdossier in te dienen, moet iedereen met een project verplicht een begeleiding volgen. Waarom?

 • Om antwoorden te krijgen op vragen over de inhoud van het reglement, over de thema's 'circulariteit' en 'duurzaamheid', over de praktische en administratieve modaliteiten van de projectoproep, enz.
 • Om begeleid en geholpen te worden bij het opstellen van het kandidatuurdossier.
 • Om eventueel doorverwezen te worden naar de verschillende diensten van Leefmilieu Brussel, onder meer om te helpen bij het ontwerpen van duurzame gebouwen.
 • Om een minimumkwaliteit te garanderen van de kandidatuurdossiers.

Agenda

De volgende infosessie over RENOLAB.B vindt plaats bij Leefmilieu Brussel op dinsdag 21 juni van 17 tot 19u. Welkom vanaf 16u30, na de infosessie wordt er een walking dinner aangeboden.
Ik wil me inschrijven

Het eerstvolgende selectiecomité vindt plaats op 14 juni 2022 (zoals het reglement voorschrijft, worden er de aanvragen behandeld die tot en met 14 mei 2022 zijn ontvangen).

Het volgende selectiecomité vindt medio oktober 2022 plaats.

Meer info

Hebt u een renovatieproject voor een gebouw? Er is begeleiding om u te helpen. Neem contact op via e-mail op RENOLAB.B@leefmilieu.brussels.