BRUSSELSE REGELGEVING MAAKT EEN EINDE AAN ENERGIE-INEFFICIËNTE GEBOUWEN

Particulier, Professioneel

Met de herziening van het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) heeft het Gewest zopas nieuwe regels aangenomen voor de energetische renovatie van gebouwen. Dit zijn de 6 belangrijkste maatregelen om rekening mee te houden.

 1. Energieprestatiedoelstellingen voor alle woningen
  Voor nieuwbouw waren er al eisen voor de energieprestaties. Vanaf nu moeten alle woningen voldoen aan energieprestatiedoelstellingen. Te beginnen met het doel EPB 275 tegen 2033. Dat betekent dat de woningen niet meer zullen mogen verbruiken dan 275 kWh/(m².jaar), wat nu overeenkomt met de slechtste energieklassen F en G. Over ongeveer twintig jaar wordt de doelstelling verhoogd naar 150 kWh/(m².jaar), wat betekent dat woningen die nu nog in energieklasse D of E vallen niet langer zijn toegestaan. Afwijkingen zullen mogelijk zijn om de EPB-doelstelling indien nodig aan te passen. Die afwijkingen moeten nog worden bepaald.
   
 2. Een algemeen EPB-certificaat
  Tot nu toe was het EPB-certificaat alleen verplicht bij verkoop of verhuur, maar het zal ook vereist worden voor woningen bewoond door de eigenaars en voor tertiaire gebouwen. Het EPB-certificaat geeft informatie over de energiekwaliteit van de woning en de werkzaamheden die kunnen worden uitgevoerd om de doelstellingen inzake energieprestatie te halen. De deadline voor het verkrijgen van een EPB-certificaat moet nog worden bepaald.
   
 3. Specifieke regels voor mede-eigendommen
  In het geval van mede-eigendommen moet de vereniging van mede-eigenaars (VME) een EPB-deskundige aanstellen om de EPB-certificaten op te stellen of bij te werken en om een samenvattend document op te stellen van de uit te voeren werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen (dak, gevels, enz.).
   
 4. Een zero-emissiedoelstelling voor de tertiaire sector
  Het gebouwenbestand van de tertiaire sector (met uitzondering van de industrie), in privé of publiek bezit, moet streven naar zero-emissie tegen 2050. Zero-emissie betekent een zeer hoge energieprestatie, die geen of een zeer laag energieverbruik vereist, zonder broeikasgasemissies van fossiele brandstoffen op de site zelf en met een zeer lage operationele productie van broeikasgassen.
   
 5. Strengere regels voor overheidsinstanties
  De overheidsinstanties zullen het goede voorbeeld geven met ambitieuzere verplichtingen, met name:
  • Een energieprestatie van maximum 150 kWh/(m².jaar) tegen 2040 voor alle woningen die eigendom zijn van openbare vastgoedbeheerders;
  • tegen 2040 een maximaal gemiddeld verbruik van 100 kWh/(m².jaar) voor alle EPB-eenheden die eigendom zijn van een openbare vastgoedbeheerder, met uitzondering van geklasseerde woningen of woningen die op de bewaarlijst zijn ingeschreven;
  • een verplichting voor regionale en lokale overheden om nieuwe zero-energiegebouwen te kopen of te huren tegen 2030. Vanaf 2030 moeten dat zero-emissiegebouwen zijn;
  • zero-emissievereisten en productie van zonne-energie voor nieuwe gebouwen die eigendom zijn van of gebruikt worden door overheidsinstanties vanaf 2027.
    
 6. Uitfasering van fossiele brandstoffen
  Ter herinnering: er was al besloten dat na 1 juni 2025 de installatie van stookoliegestookte ketels verboden zou worden. Vanaf 1 januari 2025 worden gasgestookte ketels verboden voor projecten bestaande uit nieuwe en met nieuw gelijkgestelde eenheden. Vanaf 1 januari 2030 zal dit verbod ook gelden voor zwaar gerenoveerde eenheden.

Meer weten?
Bezoek de BWLKE-pagina

Updated date: 29/02/2024