De nieuwe RENOLUTION-premies

Particulier, Professioneel

De RENOLUTION-premies : de nieuwe fusie tussen de Energiepremies en de Renovatiepremies

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de administratieve procedure voor premieaanvragen vereenvoudigd. Tot 2021 bestonden er drie premiesystemen naast elkaar: de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. Voortaan zal er nog slechts één systeem bestaan, samengevoegd onder de naam RENOLUTION-premies, waarvan het beheer gezamenlijk zal worden gevoerd door de twee bevoegde administraties, Urban en Leefmilieu Brussel.

Er zijn in totaal 45 RENOLUTION-premies beschikbaar voor zowel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden. Wanneer u een renovatie uitvoert, kunt u één enkele aanvraag indienen voor alle RENOLUTIE-premies waarop u recht hebt.


De RENOLUTIE-premies zijn op 1 januari 2022 in werking getreden. Zij worden mee gefinancierd door de Europese Unie. Het doel is de renovatie van de Brusselse gebouwen verder te stimuleren en iedereen een voordelige financiering aan te bieden. Met name groepen met lage inkomens zouden de kosten van hun werkzaamheden gemiddeld tot 50% vergoed moeten krijgen.
 

Voor iedereen

Er zijn RENOLUTION-premies voor alle soorten gebouwen: eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, winkels, scholen, industrieën, enz. En voor verschillende soorten aanvragers: eigenaars-bewoners, verhuurders, huurders, beheerders van gebouwen, enz. 


De twee belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van de nieuwe RENOLUTION-premies blijven ongewijzigd: zij zijn alleen beschikbaar voor werkzaamheden die door vakmensen worden uitgevoerd en zij gelden alleen voor gebouwen die meer dan 10 jaar oud zijn.
 

Aan te vragen na de werken

Voor de vroegere premies voor de renovatie van het woonmilieu en verfraaiing van gevels moest vóór de aanvang van de werkzaamheden een aanvraag worden ingediend. Vandaag is dit niet langer het geval; de subsidie wordt nu aangevraagd binnen 12 maanden na de laatste factuur voor het saldo van de werkzaamheden. De premieaanvrager moet zich dus verzekeren dat bij de werken de technische voorschriften van de premies en de geldende stedenbouwkundige voorschriften worden gerespecteerd. De voorfinanciering die onder het oude premiestelsel mogelijk was, wordt in 2022 vervangen door een nieuw globaal kredietsysteem.


Een andere belangrijke vernieuwing is dat alle premieaanvragen uitsluitend via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen worden ingediend. Dit loket, ontworpen om de administratieve procedures te standaardiseren en te vereenvoudigen, zal het mogelijk maken bepaalde administratieve documenten automatisch te genereren, u te helpen bij het samenstellen van uw dossier, uw documenten uit te wisselen met de administratie, premiesimulaties uit te voeren, enz.


Aanvragen voor RENOLUTION-premies kunnen vanaf maart worden ingediend. Het wettelijk kader met de administratieve en technische details moet nog definitief door de Brusselse regering worden goedgekeurd en kan daarom nog kleine wijzigingen ondergaan.
 

Voor werken die al aangevat zijn

Voor de voormalige Energiepremies:

Voor de voormalige premies voor de renovatie van het woonmilieu en verfraaiing van gevels, die op 31 december 2021 werd afgeschaft: 

  • Als u in 2021 een subsidieaanvraag hebt ingediend en u was van plan deze aan te vullen met een aanvraag voor een Energiepremie na de werken in 2022, wordt momenteel een overgangsregeling ontwikkeld. Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn.

 

Ontdek de RENOLUTION-premies 2022

Om u te helpen bij uw aanvraag of bij het uitvoeren van renovaties :

 

 

Updated date: 16/11/2022