Reeds 62 miljoen uitbetaald aan RENOLUTION-premies

Particulier, Professioneel

De overheid heeft dit jaar reeds enorme inspanningen verricht om de Brusselaars te helpen bij hun renovaties. Zo werden tijdens de eerste 10 maanden van 2023 het grote aantal van 22.748 RENOLUTION-premies uitbetaald, voor een totaal van niet minder dan 62 miljoen euro! De meeste RENOLUTION-premies werden aangevraagd voor verwarmingsketels, dakwerken en ramen. De grootste budgetten werden door de administratie uitgegeven aan dakwerken.

De aanvragen overstegen de verwachtingen, en dus ook het budget dat werd voorzien in 2023. Daardoor moest de betaling van sommige premie-aanvragen worden uitgesteld. De Brusselse regering heeft begin november bijkomend budget vrijgemaakt om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.

De betaling van de uitgestelde premies is hernomen op 1 december 2023. De budgettaire achterstand zal stelselmatig ingehaald worden, in de volgorde van de datum van indiening van de premie-aanvragen. Op die manier blijft de overheid een flinke hulp garanderen bij de noodzakelijke renovatie van de Brusselse gebouwen.

Updated date: 05/12/2023