Afbeelding
à l'intérieur du bâtiment Renolution

Renolution : actie !

Jaarlijks evenement van de Alliantie Renolution

De professionals van vandaag zijn alsmaar meer betrokken bij duurzame en circulaire projecten. Ondertussen omvat de Alliantie RENOLUTION bijna 200 organisaties die de voorbije 2 jaar hebben samengewerkt om de renovatie van de Brusselse gebouwen te versnellen.

De regelgeving verandert, laten we nu samen actie ondernemen om meer projecten te ontwikkelen.

  • Wat zijn de richtlijnen voor het toekomstig regelgevend kader?
  • Hoe kunnen we de prestatiedoelen halen en tegelijkertijd zoveel mogelijk de identiteit van Brussel behouden?
  • Waarom renoveren met meer circulaire praktijken?
  • Hoe kan de transitie gefinancierd worden?
  • Wat zijn de opportuniteiten voor de bouwprofessionals?

Bouwprofessionals en leden van de Alliantie, laten we van gedachten wisselen en de uitdagingen van RENOLUTION aanpakken, tijdens een leuke dag vol interactieve conferenties, workshops en gezellige momenten.
 

Ontdek het dagprogramma

  INFORMATIE INWINNEN - CONFERENTIES EN DEBATTEN

8u15 - 9u00

Onthaal met koffie

9u00 - 9u15

Inleiding tot de dag

9u15 - 10u45

De komende RENOLUTION goed begrijpen!

Interactieve conferentie - Betrokken ministers, Operationele cel RENOLUTION

10u45 - 11u15

Koffiepauze

Expertenpanel met bijdrage van Compagnie Tadam

11u15 - 11u45

 

11u45 - 12u15

 

12u15 - 12u45

Beter renoveren door prestaties en identiteit te combineren

 

Steunmaatregelen voor renovatie: innovatieve RENOLAB.ID-projecten en andere financiële steun (subsidies, RENOLAB.B, ECORENO-krediet, RenoClick ...)

 

Opportuniteiten voor de bouwprofessionals!

12u45 - 14u00

Lunch - Netwerken

   SAMENWERKEN  - WORKSHOPS

14u00 - 16u00

Welke oplossingen zijn er voor uw vragen en problemen op het terrein?

Gezamenlijke workshops (details: zie verderop)

16u15 - 17u00

Terug in het Atrium - de stukjes van de RENOLUTION-puzzel samenleggen

Overzicht van de betrokken partijen - slotfoto

Afsluiting van de dag - Isabelle Sobotka, Wiebe Verhoeven, Laurent Schiltz

17u00 - 20u00

Afterwork bij de Brasserie de la Senne, Tour & Taxis

SAMENWERKEN

Of u nu actief bent in de bouwsector, bij een publieke of private organisatie of een vereniging, als architect, aannemer, klant of hoe dan ook, lever uw bijdrage en keer terug met een waaier aan ideeën om actie te ondernemen!

1 onderwerp - 6 tot 20 deelnemers - 90 minuten - 1 gespecialiseerde presentator

Workshop 1  Omkeerbaar ontwerp: een concrete hefboom voor circulaire economie
De checklist testen op casestudy’s met het oog op de integratie van omkeerbaarheidsconcepten in
het ontwerpproces, van bij de planningsfase tot en met het uitvoeringsdossier.
Workshop 2 Duurzame clausules en lastenboeken
Hoe kunnen we betere duurzame clausules in een lastenboek ontwikkelen, zodat ze een dynamisch
hulpmiddel worden voor samenwerking bij projecten?
Workshop 3  Geluidsoverlast: beste praktijkvoorbeelden van de integratie van warmtepompen in stedelijke omgeving
Hoe kunnen we geluidsoverlast voorkomen of minimaliseren en toch optimale systeemprestaties
garanderen?
Workshop 4  Gastvrije gebouwen, habitats voor flora en fauna
Hoe kunnen we de ecologische netwerken in een bebouwde omgeving versterken?
Workshop 5  RenoClick, ondersteuning en financiering voor de renovatie van openbare gebouwen
Hoe kunnen overheden hun bouwkundig erfgoed renoveren dankzij RenoClick?
Workshop 6  RENOLAB.B: financiële hulp en ondersteuning
Feedback krijgen en uw project uitdagen met het RENOLAB.B-team
Workshop 7  TOTEM : un outil indispensable à l’avenir
Hoe kunnen we directe en indirecte emissies bij een renovatieproject beoordelen?
Workshop 8  Renovatie in de Gemeenten versnellen
Hoe bevorderen we projecten en hoe ontwikkelen we ze binnen een gemeentebestuur?
Workshop 9  Geef uw beroepspraktijk een boost door de juiste reflexen aan te nemen!
Welke argumenten en hulpmiddelen zijn er om een echte dynamiek te creëren bij de bouwprofessionals?
construction ?
Workshop 10  Wat is een duurzame renovatie?
Hoe kunnen we van ‘energie-efficiënte’ renovatie naar ‘duurzame’ renovatie gaan met behulp van
GRO, de duurzaamheidsmeter van de 3 gewesten?
Workshop 11 CO2-arme logistiek: lopende werven en ketens
Hoe kunnen we de koolstofuitstoot die samenhangt met de logistiek van een project drastisch
verminderen?
Workshop 12 Kwaliteit van de toepassingen. Oplijsting van de impact van renovatieberoepen.
Neem deel aan het ontwerp van een visualisatietool die de bijdrage in kaart kan brengen van de renovatieberoepen op de energieprestatie van gerenoveerde gebouwen (en hun criteria).
Workshop 13 Geothermie: mogelijkheden en beperkingen
Geothermie: mogelijkheden en beperkingen
Workshop 14 Energiedelen en -gemeenschappen
Waarom energie delen en waarom is deze nieuwe hefboom voor samenwerking interessant?
Workshop 15 Renovatie van ramen
Welke goede praktijken moeten we promoten in het kader van een geïntegreerde aanpak van het
architecturaal erfgoed?
Praktische informatie

JAARLIJKS EVENEMENT 2023

Datum: 8/12/2023 - 9:00 > 17:00
Locatie: bij BEL, Leefmilieu Brussel,
Tour & Taxis site.
Havenlaan 86C
1000 Brussel

Prijs: gratis (registratie vereist)

Inschrijvingen